Co jsou čakry II?

14. června 2007 v 11:33 |  Čakry
Čtvrtá čakra anáhata neboli čakra srdce
Je umístěna uprostřed hrudi a je střediskem emocionálních dějů. Je centrem opravdové, ničím nepodmíněné lásky, soucitu , odpouštění, přátelskosti a vyrovnanosti.
Jestliže tato čakra není v rovnovážném stavu a je v ní příliš mnoho energie, takový člověk je velmi odsuzující, kritizující, vyzývavý, náladový, používá peněz, aby mohl manipulovat s lidmi, má sevřené napětí mezi rameny až k lopatkám. Sexuální rovina je láska s podmínkami - kdybys mě opravdu miloval, udělal bys… - budu tě milovat, když ….
Příliš málo energie v srdeční čakře - lituje sám sebe, strach ze svobody, samoty, opuštěnosti může být i cynický, nenávistný a zlomyslný.
Tato čakra udržuje a reguluje tělesné biorytmy, je spojena se srdcem, plícemi a celým dýchacím ústrojím.Její nesprávná funkce může být příčinou onemocnění srdce, dýchacích potíží a vysokého krevního tlaku.
Barva této čakry je krásná zelená nebo růžová.
K oživení této čakry lze použít něžnou růžovou barvu křemene, který obklopí duši láskyplnými vibracemi, jež léčí všechny rány srdce, vzniklé hrubostí a tvrdostí. Je možné použít i smaragd, který je kamenem všeobjímající lásky. Obzvlášť jsou vhodné růžové květy a tiché procházky v přírodě.
Z vůní je nejlepší růžový olej, jehož jemné a láskyplné vibrace hojí rány našeho srdce.Rovněž meduňka je vhodná pro svou příjemnou vůni.
Každá povznášející klasická hudba je vhodná pro harmonizaci této čakry.
23.4.2007 23:55 | Marie Blankytná | Zdraví
nejmenší bez textu k článkům
Kdo má potíže se čtvrtou čakrou, tomu pomohou dechová cvičení a zapište se do cvičení jógy.
Potraviny pro posílení činnosti této čakry -zaměřte se na zelenou zeleninu a ovoce jako jsou zelená jablka, brokolice, cuketa, zelená paprika, špenát, hlávkový salát atd.
Díry v této čakře způsobují, že se z vás stává necitlivý, krutý a cynický člověk a trpíte roztěkaností a úzkostí. Pěstujete neužitečné diskuze a hádky a nedělá vám potíže někoho zranit a s velkým potěšením krutě žertovat.
Čtvrtá čakra je čakrou lásky. Jestliže k někomu cítíte lásku nebo hluboké, upřímné city a on totéž k vám, vytvoříte přes toto centrum pevné energetické spojení.
Pátá čakra višuddha neboli krční čakra
Je umístěna v krku a je centrem vyjadřovacích schopností, komunikace, inspirace a estetiky. Vytváří spojení spodních čaker s čakrami hlavy a slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním. Přes tuto čakru vyjadřujeme všechno, co je v nás- náš smích i pláč, naše pocity lásky i strachu a vzteku, naše přání, myšlenky a názory. Tato čakra je také spojena s pocitem viny.
Při harmonické funkci a plné otevřenosti krční čakry vyjadřujeme otevřeně a bez obav svoje pocity a myšlenky, což se projevuje v přímosti našeho jednání. Máme ale také dar umět naslouchat druhým srdcem a s vnitřním porozuměním. Naše řeč je jasná, srozumitelná a hlas je plný a zní příjemně. Nenecháváme se příliš ovlivňovat druhými lidmi, ale naopak si zachováváme svoje přesvědčení a nezávislost. Jsme otevřeni pro vnímání jemnohmotných dimenzí a po cestě životem kráčíme s důvěrou.
Při disharmonické funkci krční čakry je porušeno porozumění mezi tělem a hlavou, což se projevuje v zadržování emocí a ztížené možnosti jejich vyjádření, řeč je neuhlazená, hrubá, hlas silný, ale slova nemají hlubší obsah. Lidé se zablokovanou energií krční čakry nemají přístup k chápání vyšších dimenzí, v náboženství upadají do fanatizmu, vyznačují se hádavostí, arogancí, agresivitou, zaujatostí, nepřizpůsobivostí. V duchovní rovině jim schází úcta a pokora k Bohu a Božím zákonům.
Nedostatečná funkce páté čakry se projevuje plachostí, tichostí, uzavřeností, pokud dotyčný má projevit něco ze svého nitra, má knedlík v krku a jeho hlas zní stísněně, trpí komplexy méněcennosti všeho druhu. Člověk je vůči ostatním nejistý, obává se jejich soudu a upadá do nejrůznějších těžkostí. Pokud člověk během svého života tuto čakru nerozvíjí, upadá do jakési ztuhlosti, protože rámec jeho života je velmi úzký, protože za jedinou realitu považuje vnější materiální svět a nemá přístup k poselstvím jemnohmotných světů včetně své duše.
S pátou čakrou jsou spojeny následující orgány: štítná žláza, oblast krku, spodní čelist, uši, hlasové ústrojí, hrtan, hltan, horní část plic, průdušky. Špatná funkce této čakry vede k onemocnění štítné žlázy, zánětům v krku, náchylnosti k nachlazení a potížím s krční páteří.
Barva energie krční čakry je blankytně modrá. Tato barva dává klid a otvírá člověka duchovní inspiraci.
Čištění a aktivace krční čakry se nejlépe provádí v přírodě, kdy modrá barva nebeské klenby bez mráčků vyvolává rezonanci energie v této čakře. Rovněž zrcadlení krásné modré oblohy na vodní hladině působí na city člověka osvobozujícím dojmem.
Hudba a zpěv, které jsou bohaté na vyšší harmonické tóny, zpěv sakrální a meditativní mají výrazné kladné účinky na tuto čakru
Z polodrahokamů je nejvhodnější akvamarín, jehož barva připomíná barvu bezmračného nebe. Jeho vibrace pomáhají otevřít duši pro nesobeckou lásku, léčivou sílu, čistotu a vizionářské schopnosti.
Vůně šalvěje vysílá léčivé vlny do oblasti řeči a uvolňuje zatuhliny v krční čakře, aby naše řeč byla zvučná a harmonická. Rovněž vůně eukalyptového oleje působí velmi příznivě v této oblasti.
Potrava na harmonizaci krční čakry by měla obsahovat ovoce a zeleninu fialové barvy, jako jsou borůvky, fíky, rozinky, švestky, sušené švestky, modrá kukuřice, červená řepa, fialové houby atd.
Díry v krční čakře způsobují, že ze všech svých nezdarů obviňujeme minulost a druhé lidi. Dokážeme naslouchat jen sami sobě a ani si neuvědomujeme, že jsme se izolovali od ostatních lidí.
6. čakra nazývaná ádžňá neboli čelní, též třetí oko
Je umístěna nad kořenem nosu ve středu mezi obočím uvnitř hlavy. Je to sídlo vyšších duchovních sil, paměti a vůle. Vývojem našeho vědomí a postupným otevíráním této čakry můžeme ve spojení s otevřenou čakrou srdeční vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku.
Znakem harmonicky fungující a částečně otevřené šesté čakry jsou dobré duševní schopnosti, bystrý rozum i komplexní pohled při určitém vědeckém bádání. Člověk je otevřený mystickým pravdám a mnohé souvislosti chápe intuitivně. U stále většího množství lidí se začínají vyvíjet určité schopnosti šesté čakry jako je jasnovidění nebo jasnocítění. Jak se více otevírá tato čakra, začíná člověk vnímat svět úplně jiným způsobem. Zcela překoná hranice svého racionálního rozumu. Jeho intuice a vnitřní vidění mu otevírá cestu ke všem jemnějším rovinám skutečnosti. Poznává, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, ve kterých žijí nejrůznější bytosti. Dostatečné otevření této čakry se projevuje viděním barev, slyšením vnitřního hlasu a vizemi.
Při disharmonické funkci šesté čakry žije a chápe svět člověk téměř výlučně pouze svým intelektem a rozumem. V rovině hmotné souvisí poruchy čakry s bezcílným životem, s prací bez radosti nebo jako nečinnost, stálá zemdlenost, otrávenost, napodobování idolů, otrocké podléhání módě nebo potřeba moci k ovládání druhých.
Při nedostatečné činnosti této čakry život člověka určují pouze materiální zájmy a přání a neovládané emoce. Duchovní pravdy odmítá jako nesmysly a pouhé domněnky. Jeho myšlení se orientuje podle převládajícího myšlení ve společnosti. Časté bývají poruchy zraku, protože jsou spojené s nedostatečnou funkcí této čakry a mají upozornit člověka, aby nezůstával na povrchu skutečností a více se díval dovnitř a snažil se poznat oblasti, které jsou pod viditelným povrchem.
Z hlediska materiálního těla je tato čakra úzce spojena s funkcí očí, hypofýzou a epifýzou.
Barva je indigově modrá.
Aktivace šesté čakry je možno provádět pozorováním temně modré noční oblohy, což otevírá ducha pro poznávání nekonečné rozmanitosti Božského Stvoření. Velmi jednoduché a přitom vysoce účinné je koncentrační cvičení na plamen svíčky. Je popsáno na těchto stránkách v rubrice meditace.
Z hudby jsou vhodná klasická hudební díla například skladby Bachovy a všechny zvuky, které otevírají a zklidňují naši duši.
Z polodrahokamů je vhodný lapis lazuli, který podporuje rozvoj intuice a vnitřního vidění.
Vůně máty peprné uvolňuje blokády v šesté čakře a pomáhá při odstraňování starých myšlenkových vzorců. Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a otevírají nás vnímání vizím z hlubších rovin.
Dieta pro vyšší čakry - pátou, šestou a sedmou je podobná. Tyto čakry mají velmi jemné vibrace a tak při práci s nimi jezte lehká jídla modré nebo fialové barvy a nepřetěžujte zažívací trakt jídlem. Poslední dvě čakry nás spojují s intuicí, se schopností jasného myšlení a s vyšším já.
Nerovnováha v šesté čakře dělá člověka praštěného a zapomnětlivého, ztrácí smysl pro humor a začne se odtahovat od ostatních.
Napojení upírů pomocí energetických šňůr na tuto čakru - pokud na vás někdo neustále myslí anebo když nedokážete někoho vypudit z hlavy, pak je mezi vámi silná energetická vazba.
Sedmá čakra zvaná sahasrára neboli korunní
Leží na samém vrcholku hlavy v místě, kde u dětí je vidět fontanela.
Zatímco na aktivování předchozích center energie jsme mohli sami působit, u sedmé čakry se můžeme pouze otevřít. Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají mít nejvyšší pro ně možné frekvence.
V sedmé čakře nedochází k blokádám, ona může být pouze více nebo méně vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat, budete stále častěji zažívat okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vnitřního bytí a vnějšího života.
Výrazně uzavřená korunní čakra se může projevovat , že pociťujeme určitou nesmyslnost svého života a výraznější strach ze smrti. Můžeme zkusit potlačit tyto nepříjemné pocity útěkem do mnoha aktivit nebo si přitáhneme nemoc. Nevyslyší-li člověk tato poselství, zůstane pravděpodobně v dalších létech připoután pouze k vnějšímu světu materiálnímu.
Tuto čakru aktivizuje barva bílá a fialová.
Z polodrahokamů je nejvhodnější křišťál, který uvolňuje blokády, ochraňuje a dává novou energii.
Vůně kadidla nejen čistí atmosféru, ale i vyzvedává duši na vyšší úrovně, kde se může otevřít Božím energiím.
Napojení upírů na tuto čakru se realizuje tímto způsobem, pokud vás někdo hodlá ovládat nebo chce, abyste se řídili podle něho. V tom případě vám vnutí toto energetické propojení. V některých okultních školách vytvářejí učitelé takovéto spojení s žáky, aby si je udrželi a získali jejich poslušnost. Jiným příkladem je způsob, jakým se nám politici snaží vymýt mozek, aby mohli ovládat nás a naše myšlení. Vzniká tak propojení mezi vámi a silnou energií politického systému.
Dojde-li k proděravění nebo deformaci sedmé čakry, začneme přitahovat nesprávné lidi. Přestaneme si vybírat a začneme vůči lidem cítit vnitřní agresi. Můžeme se dát i na cestu, kterou jsme dříve odmítali - začneme brát drogy nebo přemíru alkoholu.Lidé, které budeme přitahovat, nás budou inspirovat k špatným činům.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama