Jak podporovat svoji tělesnou formu na cestě vzestupu

18. července 2007 v 8:22 | LG. |  Cesta vzestupu
Výběr z knihy Vzestup - nová zasvěcení Karen Danrich, Thomas Weber
Já, Matka Země, vědomí planety na které sídlíte, bych ráda pohovořila o procesu detoxikace při vzestupu a o množství tělesných bolestí, potíží a únavě, která doprovází biologické vzestup. Jak vidím, většina mých lidských dětí , které jsou v této době inkarnovány, má z těchto věcí strach a vyhledává pomoc v klasické medicíně. Bohužel současní lékaři nevědí nic o procesu biologického vzestupu, a proto je velmi nepravděpodobné, že by vám pomohli. Proto spíše radíme, abyste vyhledali pomoc homeopatické léčby, bylinek, akupunktury, masáží a aromaterapie. Tyto více méně přírodní metody vám lépe pomohou při překonávání únavy a bolesti, které jsou součástí procesu biologického vzestupu.
ÚNAVA
Při vzestupu tělo roste. Dítě dlouho spí, když se jeho tělo vytahuje, a podobně je tomu i při vzestupu. Lidé předpokládají, že šest až osm hodin spánku je dostatečné, a myslí si, že něco nefunguje, když potřebují devět až dvanáct hodin spánku denně. Ujišťujeme Vás, že naše komunikační kanály, Míla a Ráma, již mnoho let spí denně až dvanáct hodin. Přesně toto jejich těla potřebují pro biologický růst a přestavbu, která u nich probíhá. Proto doporučujeme těm, kteří jsou na cestě vzestupu, aby svému tělu dopřáli to, co žádá, což může zahrnovat i delší spánek, než byli zvyklí před vzestupem.Rozhodnutí dosáhnout vzestupu je spirituální volba. Tato volba přináší vzkříšení toho, co bylo v tělesné formě v rozkladu nebo nemocné, a přijetí nového paradigmatu - vědomí jednoty v lidském těle. Vědomí je fyzické, a proto obsáhnutí další úrovně uvědomění vyžaduje biologickou transformaci tělesné formy. Tento závazek může vyžadovat, abyste patřičně přeorganizovali svůj život a upřednostnili spirituální cestu před zdánlivě důležitějšími úkoly vašeho života. Lidé na vzestupu budou proto déle spát na úkor nočních aktivit a o svoji tělesnou schránku se náležitě postarají. Mezi Vámi jsou mnozí, kteří byli na základě mých intervencí přivedeni, aby uskutečnili vzestup a začali s probouzením lidstva. Tito jedinci si zatím nemusí být vědomit toho, že souhlasili s cestou vzestupu. Teprve jak se stávají vědomými, lépe chápou celý proces a odstraňují příznaky nemocí, které u nich objevují.
NÁVOD MATKY ZEMĚ PROTI ÚNAVĚ
  • Místo toho, abyste si lehli a spali, jděte se projít.
  • obraťte se na mne, Matku Zemi, a žádejte spojení se mnou. Moji střážní andělé se objeví a pomohou vám s usídlením ve vašem hmotném těle.
  • když kráčíte, každé dva kroky se nadechujte a další dva vydechujte. prostřednictvím dechu je zpátky do tělesné formy přivolána vaše duše, která pak může znovu nabít energií vaš éterické tělo, a to tak, že je naplní svou láskou.
  • chůze rovněž přitahuje do vašeho těla čchi z éterického těla Země, a proto se po procházce cítíte znovu nabití energií.
  • přílišné běhání, cvičení nebo posilování vytváří jizvy ve svalových tkáních, které vedou k dalšímu stárnutí nebo odumírání tělesné schránky. proto nedoporučuji těžká a usilovná cvičení, ale spíše lehkou procházku nebo plavání, které umožní, abyste se znovu spojili s přírodou a jejími elementy. Monozí žijete ve městech. I tam existují parky a zahrady, kde můžete se mnou navázat spojení. doporučuji vám, jděte na taková místa, odcestujte k moři nebo do hor a buďte se mnou ve spojení. V kontaktu se mnou, Matkou Zemí, budete znovu plni energie.
  • Vaše současná civilizace, vaši zaměstnavatelé, přátelé a rodina jsou zvyklí stále jen brát a brát. Odebíraji čchi těm, kteří jsou na cestě vzestupu, aby získali energii na své výtvory a výzkumy.
  • když jte na cestě vzestupu, pak čchi, kterou egenrujete, je určena pro váš vlastní vzestup. Doporučuji Vám, aby vaším pevným záměrem bylo zastavit předávání čchi a energie. (což nám, kteří jsme napojení na vesmírný kanál energie Reiki příliš asi nehrozí. poznámku dopsala LG.)
  • musíte uvolnit veškerou karmu a dohody, kterými se cítíte vázáni. Já, Matka Země, vám budu při tomto záměru stát po boku.
  • ujišťuji vás, že vaše přání budou splněna. Musíte se znovu a znovu soustředit na vzestup. Každým dnem se vrstva po vrstvě karma odlupuje. Stejně tak se děje procesu mého globálního vzestupu.
TĚLESNÉ BOLESTI A POTÍŽE
Když se kterákoliv část hmotného těla transformuje, staré buněčné struktury jsou rozloženy a nahrazeny novou krystalickou strukturou. Pro citlivé lidi to mže být značně nepříjemný zážitek, dokud není dostatečná část tělesné formy přeměněna, aby mohla udržovat novou vibraci. Fyzické potíže a bolesti se vždy objeví v místech, kde je éteriké tělo zablokováno. Procházky a cvičení napomáhají aktivaci kundaliní a tím odstraňují nedostatek energi a v důsledku toho i bolest. Jakmile větší část tělesné formy dosáhne nové hladiny vibrací, problémy a bolesti se stanou minulostí. Do té doby vám doporučuji používat bylinky, homeopatické přípravky, aromaterapii, akupunkturu, bahenní koupele, minerální lázně nebo masáže nezbytné k uvolnění bolesti. Uvědomte si, že je to dočasné řešení. Tělo se tak připravuje na udržení "světla", větších vibrací a nových myšlenkových forem.
VIRY A VZESTUP
Když se buňky při vzestupu transformují, vyplouvají na povrch dosud skryté viry, které mohou způsobit propuknutí mírné nemoci. Když se něco takového stane, nepropadejte panice a uvědomte si, že onemocnění pomine, jakmile tuto fázi vzestupu kompletně ukončíte. V těchto případech vám radím podporovat imunitní systém koloidním*)
stříbrem a zlatem, které při kontaktu s vaším tělem viry a bakterie zahubí. Osoby obdařené mediální schopností objevily, že se koloidní stříbro dá kápnout do oka, uší nebo nosu, případně stříknout do plic, kde bojuje s infekcí, která v této oblasti souvisí se vzestupem. Existuje mnoho bylin, které mají antibakteriální a pro ti virové účinky, např. třapatka (Echinacea sp.) a vodilka kanadská (Hydrastis canadensis). Občas, když virus napadne nervový systém, způsobí zánět nervového vlákna, což má podobné příznaky jako uskřípnutý nerv. Opět je to příznak vzestupu, který naštěstí po čase vymizí. Někdy pociťujeme palčivou bolest nervů, která je příznakem nechtěných svalových kontrakcí.
V těchto případech našim komunikačním kanálům pomáhají bylinky typu kozlík lékařský (Valeriana officinalis), mučenka (Passiflora incarnata) a káva (polynéský povzbuzující nápoj).
Noční pocení a návaly horka.
Během spánku se občas bez vašeho vědomí pozvedne kundaliní. Z toho pak vzniká noční pocení. Někdy se kundaliní zvedne i během dne, a pak pociťujete návaly horka. Oba jevy jsou příznakem spalování karmy, které je v noci i ve dne nutné pro vzestup. Mějte na paměti, že je to příznak vzestupu a nemějte strach nebo obavy.
Dieta
Mé lidské děti se velmi starají o to, jakým způsobem se stravují. Skutečností je, že jedovaté odpady, kterými jste znečistili životní prostředí, ovlivňují všechny živočišné i rostlinné druhy. Tyto toxiny jsou ve vaší potravě často ve značném množství.
Nebuďte znepokojeni. Uvědomte si, že každý jed je zase jen určitou vibrací. Při vzestupu získáváte nové vibrace, jež rozpouštějí a přeměňují ty staré, toxické. Děje se tak pozvolna, v průběhu mnoha let. Osoby obdařené mediálními schopnostmi jsou zaneseny toxiny v menší míře než novorozeně. Taková je podstata vzestupu: z hmotného těla se vylučují toxiny, které mají přímou souvislost s jedovatými myšlenkami na oddělenost. Když vymizí myšlenky na separaci, převládne jednota a současně s tím odpadnou nemoci
a stárnutí.
Takže nemějte obavy z toho, co jíte, v jaké půdě obilí vyrostlo, jestli jsou složky potravy organického nebo anorganického původu. Doporučuji vám, abyste konzumovalipotraviny, které jsou živé, obsahují čchi a životní sílu. Živá potravina je taková, která je čerstvě připravená, nikoli mražená nebo konzervovaná, dokonce ani delší dobu skladovaná. Čím je jídlo čerstvější, tím více vás zásobí energií čchi a pomůže na vzestupu.
Potřeba tuků
Během každé vývojové fáze vzestupu potřebujete specifickou výživu. Ze začátku naše komunikační kanály zjišťovaly, že potřebují potraviny s vysokým obsahem cholesterolu. Proto se živily vajíčky a sýrem, aby zásobovaly tělo tím, co potřebovalo pro vzestup. Jakmile se tělo transformuje na krystalickou buněčnou strukturu, je každá buňka potažena novou vrstvou lipidů neboli tuků, jejichž základem je cholesterol. Tato tuková vrstva pomáhá udržovat vyšší vibrace lépe než bílkoviny (proteiny), které dříve udržovaly buněčné stěny a jejich membrány pohromadě. Potřeba potravy s vyšším obsahem tuku
je přirozeným důsledkem vzestupu. Doporučujeme vám, abyste se v jídle neomezovali,
ale měli byste jíst čerstvé potraviny a nikoliv, je-li to možné, upravované
pokrmy.
Zadržování vody a potřeba soli
Krystalické buňky obsahují více soli (chloridu sodného) než stará buněčná struktura. Proto během některých fází vzestupu je potřeba soli zvýšená. Sůl se využije a tak nezpůsobí zvýšení krevního tlaku ani srdeční problémy. Stejnou rychlostí, jakou je přijímána sůl,
je vylučován draslík. To může vytvořit situaci, že jste kvůli zadržování vody nafouknuti, což přímo souvisí s nerovnováhou sodíku a draslíku. Radím vám nepoužívat v takové situaci diuretika (látky zvyšující vylučování moči a solí), ale spíše pít hodně vody,
aby byl draslík z těla vyplaven. Večer si udělejte třičtvrtěhodinovou sedací lázeň
v Epsomské soli, aby byl přebytečný draslík vyloučen kůží.
Potřeba bílkovin
Krystalická buňka znamená přeměnu řetězců aminokyselin, které jsou zastoupeny
v bílkovinách. Některé aminokyseliny vyžadují konzumaci určitých bílkovin, které nejsou rostlinného původu. Během tohoto období vám doporučuji jíst v menším množství čerstvé ryby a několikrát týdně i kuřecí nebo vepřové maso. Některá trávicí soustava má
potíže se zažíváním těžkého masa. V tom případě je lepší ryba. Doporučujeme jíst čerstvé maso, nikoliv konzervované, mražené nebo sušené. Čerstvé maso je plné čchi
a živin, které potřebujete v určitém úseku vzestupu. Každodenní konzumace bílkovin vám pomůže ve snadnějším udržování energie a pozvednutí duše usídlené v hmotném těle. Víme, že někteří lidé si dělají starosti s živočišnými produkty a silně věří ve vegetariánství. Byli bychom rádi, aby vegetariáni pochopili, že živočišná říše souhlasila
s podporou vzestupu veškerého života na zemi. Živočišné organizmy vyjádřily souhlas
s konzumací sebe sama a jsou rády že mohou přispět k budování lepších zítřků založených na jednotě a harmonii. Proto vás prosím o odložení veškerých obav. Konejte to, co váš vzestup právě vyžaduje.
Detoxikace hmotného těla
Při vzestupu dochází ke stálé detoxikaci a vylučování toho, co již není více zapotřebí.
Ve vašem těle se buduje nová struktura, která je mostem k vědomí jednoty. Uvolňovaných toxinů je velké množství. Jedy v lidském těle jsou zpracovávány játry
a střevním traktem, vylučovány ledvinami a potními žlázami, které ústí na kůži drobnými póry.
Když vás bolí ledviny, játra nebo máte střevní potíže, je to známkou toho, že jsou tyto orgány v počátečních fázích vzestupu oslovovány, aby byly schopny podporovat detoxikační proces. Budete asi muset pomoci tělu proplachováním vylučovacího systému tak, aby tyto orgány mohly zvýšit svoji schopnost detoxikace organizmu.
- Existuje mnoho druhů očistných kůr pro játra a ledviny. Na podporu těchto orgánů můžete také použít bylinky. Doporučujeme všem, kteří jsou k tomu svým nitrem vedeni a jdou cestou vzestupu, aby takové věci podpořili.
- Když každý týden sníte jeden meloun a tuto terapii budete provádět po dobu asi šesti týdnů, je to jedna z nejjednodušších metod, jak podpořit očištění všech tří orgánů najednou.
- Když nejsou k dostání melouny, můžete použít v ekvivalentním množství hroznové víno. Jak hrozny, tak i meloun rozpouštějí tuky, které jsou usazeny v kanálcích ledvin
a jater, a rovněž čistí střevní trakt dodáním jemné vlákniny, která má laxativní (projímavé) účinky.
Přidáváním toxinů, které mají být vlastně odstraněny, jen prodlužujete celkový proces vzestupu. Místo nich doporučujeme jíst čerstvou stravu, která zásobuje hmotné tělo potřebným množstvím výživných látek nutných pro vzestup. Byliny jsou též potravina,
ale ne v tak koncentrovaném stavu, a proto vám doporučuji přejít na bylinné dietetické doplňky. Uvědomte si, že čerstvé bylinky mají větší obsah čchi a životní síly,
a proto - pokud je to možné - jim dejte přednost.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama