Zazen II

21. listopadu 2007 v 10:03 | LG. |  Léčení
Je to velice pohodlná poloha kterou můžeme využívat v situacích běžného denního života. Doporučuji velmi jednoduchou metodu: zaujměte uvolněnou polohu v sedě. Vhodné jsou při tom tři polohy rukou:
  • sepjaté pod pupkem
  • dlaně položené na kolenou
  • dlaně položené na stehnech, s prsty od sebe
Z těchto tří poloh, je nejvhodnější poslední poloha, protože umožňuje uvolnit ramena a zaujmout tak přirozenou polohu. Tato poloha v sedě, umožní tělu být v klidu při aktivitě a aktivním v klidu. Myslím si, že tato poloha je v praxi mimořádně užitečná a tak vyjmenuji postup při jejím zaujímání například v křesle, které je velmi vhodné pro zaujetí této polohy.
  • Sedněte si pohodlně do křesla.
  • Uvolněte nohy, stehna vytvářejí úhel od třiceti do devadesáti stupňů.
  • Dejte paty k sobě a špičky od sebe tak, aby tvořily úhel asi devadesát stupňů.
  • Položte ruce dlaněmi dolů zlehka na stehna.
Polohy v sedě můžeme provádět také na tzv. klekačkách nebo i jinak vytvořených pomůckách viz. níže.
na klekačcena speciálním sedátku
Podobně jako v ostatních polohách, poloha v sedě v uvolněném stavu navozuje rovnováhu mysli ovládnutím těla a napomáhá lepšímu fungování mozku.
Trvá-li meditace více než jedno období (30 min.) uplatňuje se meditační chůze jako mezidobí umožňující tělu pohyb, které při tom udržuje mysl ve stavu meditace. Jedná se o jakýsi most mezi formální meditací a činností každodenního života. Současně jde o důkaz toho, že zazen není totožný s tělesnou nehybností. Meditace v chůzi se taktéž uplatňuje v případě, když se ospalost stává stálým problémem. Ale koordinace pohybu a dýchání můžeme využívat každodenně a je přitom velmi účinná.
"Pomalu a klidně vstaňte a začněte provádět váš kinhin (meditaci v chůzi). Kinhin se vykonává se sevřenou pěstí levé ruky, přičemž palec je zavřený v dlani a celá pěst je uzavřena dlaní pravé ruky. Ruce jsou sepjaty před hrudníkem a tvoří jednoduchý oblouk. Paže volně držené vytvářejí náruč s roztaženými lokty. Tělo má být vzpřímené, oči pootevřené nikoli zavřené, s pohledem nepříliš daleko od nohou...Vykročit se má levou nohou, kráčet nutno klidně pomalu a důstojně. Nekráčejte s nepřítomnou myslí. Kroky nemají být delší než 15 cm. Vydechněte, když vykročíte levou nohou. Pokračujte ve vydechování a vykročte přitom pravou nohou. Při změně z výdechu na nádech je malá pauza(která je velmi důležitá), vykročte opět levou nohou. Nadechněte se a vykročte pravou nohou. Když urychlíte tempo, můžete používat tento systém dokonce i u běhu , nebo při rychlé chůzi.Počítejte si sami pro sebe, říkejte si jeden, dva, tři a přitom přizpůsobujte rytmus dýchání, chůze a srdce. Nejprve našlapujte na celé chodidlo, později jen na okraje chodidel a končete chůzí po prstech, jakoby jste chtěli vyrýt do země jamky. Kinhin trvá 5-10 minut. Uvědomte si, že jde o zazen v pohybu (neprovádí se kvůli protahování končetin jak se někteří domnívají).
Meditace v leže se má provádět pouze v případě nemoci a nebo neschopnosti provádět některou z pozic v sedě. V takovém to případě je nejlepší poloha v leže na zádech s rukama sepjatýma jako při meditaci v chůzi až na to, že spočívají na hrudi. Nohy mají být u sebe. Oči mějte pootěvřené a upřené dolů tak jako při poloze v sedě
Současný člověk žije v podmínkách neustálého stresu. Ihned po probuzení pospíchá připravit se do práce. Musí pospíchat, aby nezmeškal spojení. Během celého dne se věnuje namáhavé práci, po práci absolvuje únavnou cestu domů, vlastně jenom proto, aby nastavil znovu budík a totéž absolvoval následujícího rána. Takovýto člověk je vystaven trvalému napětí a stresu nadměrné intenzity, a pokud nenajde cestu, jak se tomu vyhnout nebo jak to zvládnout, může očekávat nervové zhroucení.
Uvolnit napětí nasbírané během celého dne může například partička karet s přáteli nebo posezení v restaraci či jiném zařízení, divadle, kině....apod. Ale všechny tyto druhy rozptýlení jsou pouze dočasné, a když se jim věnujeme v nadměrné míře, tak můžou více uškodit než udělat dobrého. Způsob odvrácení stresu, je takový, který napomáhá trvalému nastolení zdraví a pohody, a který nevyžaduje žádné zvláštní místo, ani jiné lidi jako společníky. Způsob úlevy napětí vychází z kontroly dýchání.
V zen-buddhistických chrámech se začátečníci a mniši-nováčci učí nejprve kontrole dýchání. Při zaujetí správné polohy těla a ovládnutí regulace dýchání dochází k uklidnění mysli a tak je umožněn vstup do hluboké meditace.
Blahodárné účinky tohoto starodávného systému na tělo a mysl, využívajícího kontrolu dýchání byly ověřeny i jeho úspěšným využitím v moderní léčbě duševních poruch. Poukáži zde na několik způsobů kontroly dechu a jejich vztahu k běžnému dennímu životu. Doporučuji Vám, abyste jeden nebo i více z nich zařadili do vašeho denního režimu.
Za normálního stavu člověk dýchá asi 18-krát za minutu. Počet dechů se zvyšuje, když se člověk nachází ve stavu zvýšené fyzické aktivity. Mniši během meditace zazen dýchají ale pouze čtyřikrát až pětkrát za minutu. Jedním ze způsobů, jak snížit počet dechů, je prodlužování výdechů. V nauce o zazenu se píše, že cvičenec by měl vydechovat velmi pomalu a tak jemně, že proud vydechovaného vzduchu by neměl pohnout ani pírkem upevněným na konečku nosu. Na konci každého výdechu dojde automaticky k nádechu. Vydechujte pomalu nosem a vdechujte rychle nosem. Tento způsob dýchání využívá jak břišní, tak i hrudní svalstvo. Měl by se trénovat do té doby, než budete normálně dýchat pouze čtyřikrát až pětkrát za minutu.
Dobré místo na cvičení dechu je přeplněný dopravní prostředek. Pokud cestujete delší dobu do práce, můžete využít tento čas na cvičení kontroly dýchání, které nevyžaduje speciální polohu těla a neruší okolostojící lidi. Nezáleží ani na dopravním prostředku, ani na tom, jak jste zmáčknutí spolucestujícími, jednoduše při jízdě přivřete oči, abyste odstranili možné zdroje rozptýlení. Rychle vdechněte a vydechujte tak pomalu jak je to jen možné. Nejen že vám to pomůže v přípravě na klidné reagování na události dne, ale když to budete cvičit denně přispěje to i ke zlepšení vašeho zdravotního stavu.
Účínek zpomaleného tempa dýchání ale není v žádném případě omezený pouze na tělo, ale ovlivňuje i mysl a emoce. Je pravda, že pomalé a klidné dýchání navozuje stav duševní pohody a přirozeného uvolnění při emocionálním rozrušení. Dokonalým kontrolováním a regulací dýchání člověk získává kontrolu nad celou svojí osobností a v důsledku toho, zůstává duševně vyrovnaný ikdyž je vystaven poruchám navozující stav emocionálního rozrušení. Nedostatek takovéhoto sebeovládání má pak za následek, že i schopní lidé v období zvýšeného stresu selhávají.
V předchozích částech jsem probral způsoby dosažení stability využitím úpravy dýchání a tělesné polohy. Ve skutečnosti se ale zenová meditace nepovažuje za úplně účinnou, pokud nezahrnuje všechny tři prvky - dýchání, polohu a mysl; všechny tři musíme přitom brát jako navzájem neoddělitelné. Podobně, jako ovládnutí dýchání a polohy těla, ovládnutí mysli - koncentrace může pro běžný denní život představovat velikou hodnotu. Zvládnutí všech těchto tří postupů je nejlepší, ale i když se vám nepodařilo ovládnout dýchání a polohy těla, už i samotné ovládnutí mysli vám může v denním životě velmi prospět.
Základem systému duševní stability je ovládnutí myšlenek. Z hlediska neurofiziologie to znamená, změnit beta vlny, které jsou produkovány při napětí, na vlny alfa nebo théta, které produkuje mozek mnichů ve stavu meditace zazen. Tento stav se nazývá /hiširjó/ (osvícení-ovládnutí mysli.)Hiširjó není stav myšlení ani nemyšlení. Je to stav, kdy jsou přítomny obě najednou, aniž by byla přítomna jen jedna z nich.
Dějiny japonských bojových umění oplývají historkami o mimořádné schopnosti být i při úplné koncentraci takříkajíc při plném vědomí a vnímat dění okolo sebe. No a tady je...
- najděte si polohu, která Vám nejlépe vyhovuje a buďtě vzpřímení...
- začněte dýchat do břicha; dlouhý hluboký nádech a výdech...
- zkoušejte různé druhy popsaných dýchání...
- koncentrujte svou mysl a nechte samovolně proudit myšlenky...
- pořád buďte uvolnění a snažte se myslet jen na dýchání a na to, že jste středem vesmíru...
- cvičte každý den, ráno po probuzení a večer před spaním...
- už brzy uvidíte výsledky, které Vám přinesou fyzické i duševní zdraví...
- vydržte a nebojte se toho...
Toto jsou rady, které Vám můžu dát, aby vaše cvičení mělo formu. Buďte trpěliví a výsledky se brzy dostaví. Věda je toho důkazem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama