Strach

20. února 2008 v 12:09 | LG. |  Léčení
> # Prakticky každý člověk se stále něčeho bojí. Bojí se onemocnět a
> zemřít, # ztratit peníze, že jej někdo zbije nebo zavraždí, že jej
> opustí milovaný # člověk. Strach udržuje člověka ve stálém napětí a
> stresu a zabranuje mu # konat. #
> # Nejen to, myšlenky o strachu se mu nepřetržitě točí hlavou, doslova
> # přitahují podobné situace. Když člověku hrozí nebezpečí, do jeho krve se
> # okamžitě vyplavuje množství hormonů, které zrychlují puls, zvyšují tlak,
> # zesilují smršťování srdečního svalu, zrychlují metabolizmus, vyvolávají
> # napětí ve svalech. Je to normální obranná reakce, kterou člověk
> potřebuje.
> #
> # Ale pokud je strach jednou z hlavních emocí našeho podvědomého programu
> # chování, udržuje nás ve stálém napětí. Nadbytečně se stahují a napínají
> # naše cévy a svaly. A nepřetržité vnitřní napětí vytváří vředy, vysoký
> # tlak, vypadávání vlasů a mnoho jiných problémů.
> #
> # Kromě toho strachy oslabují imunitní systém. Strach z onemocnění doslova
> # přitahuje nemoc. Nemoc bychom mohli rozdělit na ne-moc, což znamená
> # nemít nad tím MOC.
> #
> # Prostřednictvím strachu plní podvědomí pro člověka obrannou funkci.
> # Přece pro každou lidskou bytost je velice důležité cítit se v bezpečí.
> # Pocit bezpečí a chráněnosti zase dává pocit klidu. Jenže strach je
> # špatným způsobem uskutečnění těchto pozitivních záměrů. Přispívá k tomu,
> # že člověk přestává důvěřovat lidem a okolnímu světu a zavírá se před
> # nimi. Tohle vyvolává uzavřenost a nakonec vede k osamělosti.
> #
> # Kromě osamělosti má pocit strachu množství jiných škodlivých vedlejších
> # následků. Strach fakticky přitahuje právě to, čeho se bojíme - u tebe je
> # to vypadávání vlasů.
> #
> # Například strach z onemocnění přitahuje nemoc. Strach z osamělosti
> # přivádí k osamělosti. Strach ze ztráty nás nutí něco ztrácet. Jak k tomu
> # dochází?
> # Velice jednoduše. Je tak zařízen náš rozum. Vždy musí dělat to, čeho se
> # bojíme, nebo to, co nechceme. Když se něčeho lekáme, rýsujeme si strašný
> # obraz toho, co se může stát. Přitom prožíváme špatné pocity a říkáme si:
> # "Nechci to. Nedej Bože!" Všechny tyto myšlenky, city a obrazy jsou v
> # našem podvědomí a vytváří odpovídající situaci.
> #
> # Například, jestli vám někdo řekne: "Nezapamatujte si číslo 237. V žádném
> # případě si nezapamatujte toto číslo."
> # Co uděláte? My si ho samozřejmě zapamatujeme. Čím více se budeme snažit
> # na něj zapomenout, tím silněji si ho zapamatujeme. No jaké to bylo
> # číslo, které jste si neměli zapamatovat. Ano to je ono...
> #
> # Tak je zařízen náš rozum. Částice "ne", zápor jsou pro něj hypnotickým
> # úkolem udělat to.
> #
> # Hlavní příčinou vzniku strachů je nepřítomnost důvěry. Důvěry v sebe, k
> # ostatním, k celému světu, k životu. Pokud nedůvěřujeme, jsme ve stálém
> # očekávání něčeho špatného z okolí. A dostáváme to, vždyť se v našem
> # životě všechno stává v souladu s naším očekáváním.
> #
> # Většina stále tvrdí: "Tento svět je strašný a hrozný. Kolem jsou zlí
> # lidé. Copak teď lze věřit lidem. Tolik podvodníků!"
> # Pokud všechno ve světě dělíme na špatné a dobré, na přátele a nepřátele,
> # na lásku a nenávist, skutečně se máme čeho bát. Lidé prostě nevěří, že
> # je Vyšší Rozum, který odráží naše přesvědčení. Důvěra je produktem víry.
> # Není víra, není důvěra.
> #
> # Začněme důvěřovat své Osobní Síle, která je přímo spojena s Vyšší
> # Inteligencí, s Bohem. Jen tehdy se budeme cítit v úplném bezpečí.
> #
> # Proto, abychom se zbavili strachů, se musíme naučit důvěřovat. Důvěřovat
> # všemu v tomto světě: sobě, lidem, událostem. Ale především naší Vnitřní
> # Síle.
> #
> # Zapamatujme si - my sami si vytváříme svůj svět. A tento svět je
> # nejbezpečnějším místem ve Vesmíru. Vezměte zodpovědnost za svůj život do
> # svých rukou. Náš svět záleží na našich myšlenkách. Ciťte se
> # nejchráněnější bytostí ve Vesmíru.
> #
> # Ať se tato podobná myšlenka stane jednou z nejdůležitějších v našem
> # podvědomém programu: "Jsem jeden celek se Silou, která mě stvořila. Jsem
> # v dokonalém bezpečí. Důvěřuji své Osobní Síle a získávám vnitřní klid."
> #
> # Co je ještě důležité udělat pro neutralizaci strachu? Začít se zbavovat
> # agresivních myšlenek vůči světu a lidem. Vzpomeňme si na situace, v
> # kterých jsme odsuzovali, nenáviděli, opovrhovali, uráželi se. Začněme se
> # od těchto myšlenek osvobozovat. Vždyť představují přání smrti na jemné
> # informačně-energetické úrovni. A vnitřní agrese přitahuje vnější...
> #
> # Vytváří se takový řetězec.
> # Vnitřní agrese ke komukoliv nebo čemukoliv v okolním světě přitahuje
> # vnější agresi, která je směřovaná proti nám, a tak se rodí strach jako
> # ochranná reakce. Jinými slovy, program ničení čehokoliv ve světě se
> # vrací zpět jako program sebezničení, jelikož okolní svět je náš svět. A
> # tohle rodí strach. Strach je signálem nebezpečí, který nám dává náš
> # podvědomý rozum.
> #
> # Tedy podvědomí je nuceno chránit nás před námi samotnými!
> #
> # Proto jediným způsobem, jak se zbavit strachu, je správně reagovat na
> # podvědomý signál a začít se zbavovat agresivních myšlenek.
> #
> # Jakmile se osvobodíme od starých negativních myšlenek a naučíme se lidem
> # a všemu na tomto světě posílat lásku, zmizí strachy. Přestaneme do svého
> # života přitahovat násilí a náš svět se stane nejklidnějším místem ve
> # Vesmíru.
> #
> #
> # Vzdávejme se strachů. Byly nám kdysi vnuceny. Zpočátku nás zastrašovali
> # rodiče, pak škola, přátelé, televize, tisk.
> # Pokud se něčeho bojíte, ponořte se do svého nitra a objevte příčiny
> # strachu. Jso v našem osobním příběhu.
> # Pokud se bojíme osamělosti, znamená to, že nedůvěřujeme lidem. Vzpomente
> # si, s kterými lidmi jste měli ve svém životě špatné vztahy? Proč jim
> # nedůvěřujete? Čím vám ukřivdili a co špatného udělali?
> #
> # A teď přemýšlejte, jakými svými myšlenkami jste přivolali do svého
> # života takové lidi a takový vztah k vám? Podobné přeci přitahuje
> podobné.
> #
> # Možná se stále kritizujeme a nadáváme si; možná, že nejsme se sebou
> # spokojeni nebo se nenávidíme, nebo závisíme na mínění ostatních. V tomto
> # případě co dobrého očekáváme od jiných? Vnější chování lidí odráží naše
> # myšlenky a city.
> #
> # Další příčina strachu - silná připoutanost k čemukoliv na tomto světě.
> # Výsledkem je strach ze ztráty toho, na čem člověk lpí. Lpět je možno na
> # čemkoliv; na penězích, na domě, na blízkém člověku, na dětech, na
> # rodině, na dobrém postavení v práci, na ideálech. Je třeba pochopit, že
> # na tomto světě nám nic nepatří, ani naše myšlenky. Všechno je nám dáno
> # shůry do dočasného užívání, včetně života.
> #
> # Ihned se zeptejte sami sebe, co se bojíme ztratit?
> #
> # Právě k tomu je zapotřebí změnit svůj vztah. Nedělat z toho životní cíl,
> # ale prostředek k životu.
> # Například, pokud lpíme na penězích a uděláme z nich životní cíl, ve svém
> # podvědomí budeme mát strach je ztratit a v našem životě budou vznikat
> # všemožné situace, jejich následkem bude ztráta peněz.
> #
> # Pokud se k blízkému člověku(např. k manželovi nebo manželce) chováme
> # jako ke svému vlastnictví a lpíme na vztazích, strach z jejich ztráty
> # nakonec přivede k osamělosti nebo se vztah zachová, ale zároveň
> # vzniknou těžké nemoci.
> #
> # Jakákoliv hodnota tohoto světa nesmí být cílem, ale prostředkem na
> # životní cestě. Přestanme se chovat k čemukoliv jako k vlastnictví. To,
> # co teˇpoužíváme - auto, peníze, vztahy, znalosti, život - to je dar.
> # Odpovídá našim myšlenkám a víře. Vesmír nám ho daroval. Někdo jej má a
> # někdo nemá. Někdo má víc a někdo méně. Každý dostává právě to, co umí
> # používat, a právě tolik, kolik může unést. Používejme to šetrně a
> # účelně, jako nástroj pro posun na cestě Poznání. Vždyť v jeden krásný
> # okamžik to Vesmír bude chtít vrátit.
> #
> # Všechno pozemské podléhá rozpadu: Auto rezaví, dům chátrá, blízcí lidé
> # odchází z tohoto světa, jedny ideály jsou vystřídány jinými, znalosti se
> # stále mění. Neměnná a nezničitelná vždy zůstává jen samotná Pravda, Bůh.
> # Právě tohle je třeba udělat svým životním cílem. Všechno ostatní je jen
> # prostředkem na této cestě. Hromadění pozemských statků, byť materiálních
> # nebo duchovních, není životním cíle. Nelpěme na pozemských statcích,
> # tehdy nebudeme mít strach z jejich ztráty. Vesmír je bohatý a vždy nám
> # dá všechno, čeho je nám třeba. Je zapotřebí se jen otevřít a být
> # připraven pustit do svého života to, co potřebujeme.
> #
> #
> # s použitím ukázek z knihy Dohoda s nemocí od Valerije Sinelnikova
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama